El nostreRepte

La pobresa, la desigualtat, la injustícia i, en definitiva, el patiment humà, no coneixen fronteres. L’empatia, la solidaritat, l’esforç i el compromís per a combatre’ls, tampoc.

En un moment únic de la història humana en què ja disposem dels recursos i les tecnologies necessàries per a eradicar la pobresa, centenars de milions de persones -des del moment del seu naixement- segueixen sense tenir la possibilitat de desenvolupar una vida digna, completa, saludable, productiva i feliç. A més d’incumbir-nos ètica i humanament, la realitat és que, en un món global, aquestes desigualtats i injustícies també acaben per a afectar el nostre entorn més proper de diverses formes.

“Imaginem un món en el qual tots els éssers humans arriben al seu potencial -el seu cim-, ja sigui existencial, educatiu, professional o social”

Com hofem

Concentrem els nostres esforços principalment a quatre països: Senegal i Colòmbia, on comptem amb antenes pròpies, Etiòpia i Kènia. Des de l’impuls i reforç d’iniciatives i entitats del territori, acompanyem processos de canvi a la vida de les persones i les seves comunitats. 

Treballem per al dret a la salut i l’educació dels infants com a pilars bàsics i essencials per a un millor desenvolupament socioeconòmic a la fase adulta. Apostem també per les mares i les dones en general,  com a motor de les economies familiars, treballant així el seu empoderament econòmic. 

Ens preocupen, a més, les diferències d’oportunitats per a accedir al mercat laboral. Per a això, treballem per a millorar l’ocupabilitat de les dones i homes joves, mitjançant programes de formació professional. 

Què ens inspira?

Ens inspiren principis globals com la lluita per l’equitat de gènere, el respecte als drets humans o la defensa del medi ambient, i ens comprometem personalment a través del respecte, l’empatia, la innovació, la humilitat i el rigor professional.

Creiem que un món millor és possible. Sabem amb certesa que, darrere de cada gran avanç de l’espècie humana, hi va haver algú que simplement perseguia un somni.

PROMOVENT L’ECONOMIA SOSTENIBLE A COLÒMBIAAMB LA FORMALITZACIÓ DELS RECICLADORS DE CARRER

Àmbit geogràfic
Colòmbia
Inici del programa
2.018
Beneficiaris
244 recicladors/es fins avui

Dels 6.300 milions de tones de residus plàstics generats des de 1950, el 79% es troba en abocadors o als nostres oceans i mars, i només se n’ha reciclat el 9%. En col·laboració amb Roots for Sustainability, promovem a Santa Marta (Colòmbia) un model innovador per a formalitzar les associacions de recicladors de carrer, molts d’ells dones i joves especialment vulnerables. Gràcies al projecte, podran convertir-se en organitzacions reconegudes de forma oficial, comercialment viables i socialment transformadores. Diferents organismes multinacionals han començat a considerar aquest eix d’activitat com a part integral dels seus programes de suport a la gestió de recursos.

Elsprojectes

Desenvolupamenteconòmic

A partir de les seves pròpies fortaleses, una informació adequada i el reforç de les seves habilitats, les dones poden obtenir més valor pel seu treball. Aquest canvi els permetrà arribar a l'equitat de gènere a les seves comunitats locals, i podran generar valor afegit per a tots els seus membres. D'aquesta manera, Nous Cims impulsa projectes que reforcen el desenvolupament d'activitats productives i així millorar les condicions socioeconòmiques de les comunitats a països emergents.

Bequesinternacionals

Nous Cims ha impulsat diversos programes de beques universitàries al Senegal, Colòmbia, Índia o Hondures, entre altres països, de la mà d'agents locals. No obstant això, les beques per a formació professional són inexistents a les economies emergents, i necessiten d'un component addicional de suport a l'ocupabilitat i l'emprenedoria. Nous Cims aporta el finançament, el saber fer i l'equip de professionals per a impulsar aquest tipus de programes.

Salut ibenestar emocional

La salut mental és un problema invisible als programes de desenvolupament a nivell internacional, que tradicionalment s'han centrat en VIH/SIDA, malària i tuberculosi. Apostem per ser un actor rellevant en l'àmbit del benestar emocional en la cooperació i especialment en contextos d'emergències i països en què es vulneren els drets humans. Nous Cims, a més, impulsa altres projectes relacionats amb la salut en països en plena crisi humanitària.

Educació

Incrementem les opcions laborals de dones i joves mitjançant programes de formació en "soft skills" -capacitats de comunicació, treball en equip, resolució de problemes, entre d'altres-, que permeten adaptar-se més fàcilment als canvis i obtenir millors resultats a l'escola, l'entorn laboral i la vida en general. Fins ara, aquestes "soft skills" no estaven integrades als sistemes formals d'educació. A més, Nous Cims també facilita l'accés de les dones a xarxes de suport per a obtenir el graduat escolar.

L'Impacte

+1.000

beques internacionals atorgades per a FP i universitat

+650

dones empoderades a l’Àfrica, Àsia i Amèrica Llatina

+30

entitats socials i de cooperació amb les que treballem

26

projectes actius a l’Àrea de Desenvolupament Global

#nouscims