Política de qualitat

FUNDACIÓ NOUS CIMS és una fundació privada sense ànim de lucre constituïda a Barcelona l’any 2015. Crea i desenvolupa projectes socials innovadors, transformadors i sostenibles en els àmbits de l’ocupabilitat, el benestar emocional i el desenvolupament global, amb l’objectiu d’impactar en les persones més vulnerables, especialment dones, joves i nens, tant en l’entorn més pròxim com en països emergents.

Missió

Ser un vehicle de generació de valor afegit que perduri en el temps, donant suport a projectes amb impacte en les persones en els àmbits de l’ocupabilitat, el benestar emocional i el desenvolupament global, amb la finalitat de contribuir a un món millor.

Visió

Ser una fundació referent en experiència, coneixement i valor generat en temes concrets de cadascun dels seus àmbits d’actuació.

Valors

Humilitat

 • Actuem amb modèstia, empatitzant amb les necessitats dels altres.
 • Som sincers, respectuosos i transparents.
 • Ens posem en la pell dels altres i reconeixem les pròpies limitacions.

Professionalitat i esforç

 • Afrontem el dia a dia amb passió i dedicació.
 • Gaudim de la labor i treballem intensament.
 • Som un exemple per als altres de manera proactiva, amb rigor, responsabilitat i iniciativa.

Innovació

 • Conreem la cultura de la creativitat.
 • Tenim una actitud de millora contínua, i sortim de l’àrea de confort.
 • Expressem idees d’una forma oberta.

La nostra estratègia és desenvolupar i crear projectes socials innovadors, transformadors i sostenibles en les següents àrees:

 1. La generació d’oportunitats formatives i la millora de l’ocupabilitat de joves en situació de vulnerabilitat social i econòmica.
 2. La promoció del benestar emocional i la millora de la qualitat de vida i l’acompanyament a les persones joves i adultes en situació de sofriment psicològic i/o procés oncològic.
 3. La creació de dinàmiques transformadores dirigides als sectors socials més vulnerables —dones i joves— en països emergents. El present Codi Ètic pretén ser la recopilació dels principis, valors i normes de comportament comuns que volem que regeixi NOUS CIMS, així com l’element de connexió que doni sentit a l’univers de persones involucrades en el present i en el futur de la Fundació.

L’objectiu de la política de qualitat de la nostra Fundació és consolidar aquesta realitat en el marc de la millora contínua. En aquesta línia, hem implantat un Sistema de Gestió de la Qualitat, basat en la Norma UNE-EN ISO 9001:2015.

Per tot això, en FUNDACIÓ NOUS CIMS ens comprometem a:

 1. Dedicar temps i esforç a les avaluacions internes i formar als equips d’acord amb el resultat d’aquestes.
 2. Assegurar la formació continuada de tot el personal de l’organització.
 3. Tractar a les persones amb respecte i consideració, i tenir una actitud positiva cap als altres. Admetre errors amb transparència i humilitat.
 4. Acceptar crítiques constructives (opinions) en tots els nivells de l’organització i demanar/proposar solucions alternatives.
 5. Complir amb els requisits legals i reglamentaris que resultin d’aplicació.
 6. Promoure la millora contínua dels nostres projectes per a garantir l’excel·lència en la totalitat dels serveis que es presten.
 7. Conèixer i satisfer les necessitats i expectatives dels nostres usuaris, així com els requisits pertinents de les parts interessades rellevants per al sistema de gestió de qualitat.
 8. Implicar el personal de l’organització en les activitats del sistema de gestió i buscar la millora contínua.
 9. Transmetre els nostres valors a les pròximes generacions perquè ajudin altres a aconseguir els seus objectius
 10. Crear i implementar projectes que generin impacte positiu en el temps.

Mitjançant el desenvolupament d’aquestes accions, FUNDACIÓ NOUS CIMS es compromet a la millora contínua de l’eficàcia del seu Sistema de Gestió de la Qualitat.

Així mateix, per a assegurar que aquesta Política de Qualitat es compleix, la Direcció es compromet a definir uns objectius de qualitat coherents amb aquesta i a revisar periòdicament el sistema per a garantir la seva eficàcia.

Marta Mosquera, directora Fundació Nous Cims

Barcelona, 24 de maig 2023