En quèconsisteix?

CREIXEMENT PERSONAL I SOCIOEMOCIONAL AMB CONSCIÈNCIA A PARTIR D'EXPERIÈNCIES

KOA és un programa de prevenció i promoció del benestar emocional/salut mental per adolescents en situació de risc de sofriment emocional i/o psicològic.

KOA Experience ofereix activitats experiencials connectades amb els interessos dels adolescents (teatre, música, aventura, esports, noves tecnologies) gràcies a les quals es fa un treball per a cultivar el seu creixement emocional, personal i relacional. El procés KOA enforteix als i les adolescents perquè siguin més resilients a les adversitats que se’ls presenten ara i en el seu futur.

KOA Learnings acompanya als equips de professionals KOA en la formació contínua, la supervisió, i el treball en equip.

Com a tret diferenciador, KOA ofereix a les entitats socials un model per a la promoció del benestar emocional basat en l’evidència científica i seguint les recomanacions de les organitzacions internacionals de referència com l’Organització Mundial de la Salut -OMS-, American Psychologist Association -APA- i UNESCO entre altres.

KOAEXPERIÈNCIES

KOATEATRE

L’experiència de KOA Teatre permet a adolescents d’Entitats Socials comprendre’s a si mateixos, comprendre també als altres i gestionar d’una forma saludable les seves relacions.

KOA Teatre

KOAAVENTURA

Les experiències i reptes de KOA Aventura estimulen als/les adolescents a afrontar diferents reptes i sortir de la seva zona de confort, aconseguint aprenentatges destacats en les seves àrees emocionals i relacionals.

KOA Aventura

KOAMÚSICA

L’experiència musical proposa espais d’introspecció a adolescents des del treball de l’harmonia, el ritme i la melodia, connectant-lo amb el seu desenvolupament personal, social i emocional.

KOA Música

KOAESPORT

L’experiència d’esports tradicionals i urbans acosta als/les adolescents a un hàbit saludable des d’espais de seguretat on potenciar la confiança, l’autoestima i créixer en autoconeixement.

KOA Esport

El procésKOA

KOALEARNINGS

El Programa KOA contempla la supervisió, acompanyament i la formació contínua dels professionals a través del projecte SENTIR, cocreat amb l’entitat SEER en col·laboració amb l’Ajuntament de Barcelona. Aquest projecte té l’objectiu de donar resposta als reptes en gestió emocional als quals han de fer front els equips dels centres oberts amb els infants i adolescents que atenen.

Indicadors de l'èxitdel programa

86%

dels adolescents asseguren que KOA els ha ajudat en la seva regulació emocional

96%

dels adolescents han millorat la seva percepció sobre el seu futur

79%

dels adolescents han millorat les seves competències de relació social

+1122

adolescents han participat del programa KOA des de 2019

Amb el suport de

TAMBÉ COL·LABOREM AMB WEKO

Programa bianual de promoció i prevenció per al bon ús de les tecnologies en 5 comunitats educatives de l’Àrea Metropolitana de Barcelona. Es desenvolupa amb alumnat de cicle superior de primària —preadolescents de 10 a 12 anys—, la seva docència i famílies, que desenvolupem juntament amb la Fundació Aprendre a Mirar.

És un repte per a la nostra societat el foment d’un ús segur d’Internet, mòbils i videojocs i específicament protegir els nostres adolescents. Weko els implica en aquesta missió, els fa protagonistes del seu propi aprenentatge i els situa com a agents de sensibilització.

El fenomen tecnològic implica molts agents (adolescents, família, centres educatius i sanitaris, administració pública, empreses tecnològiques, etc.) i, per tant, Weko acompanya a les persones adultes que formen part de la comunitat educativa, com els seus docents i famílies, perquè tinguin estratègies i recursos per a abordar l’ús de les tecnologies des de l’oportunitat.