En quèconsisteix?

TERÀPIA A TRAVÉS DE L'AVENTURA

Aquest projecte de Nous Cims amb Experientia aprofita l’aprenentatge experiencial que ofereix el mètode de la teràpia a través de l’aventura en un programa psicoeducatiu. S’adreça a joves vinculats a les Unitats d’Escolarització Compratida (UEC), que tot i estar en edat d’escolarització obligatòria, han quedat exclosos del sistema per situacions de trastorns de conducta i patiment emocional.