En quèconsisteix?

TREBALL EMOCIONAL PER A ADOLESCENTS MITJANÇANT LA INTERACCIÓ AMB EL CAVALL I EN UN CONTEXT DE NATURA

Els participants d’aquests tallers, impulsats per Nous Cims en col·laboració amb Horseway, són adolescents són tutelats per la DGAIA o derivats de Serveis Socials.
Mitjançant el vincle amb el cavall i el contacte amb la natura, aquests adolescents treballen la intel·ligència emocional. Es beneficien d’aprenentatges en relació amb ells mateixos i amb l’entorn, és a dir, des d’incrementar l’autoestima i seguretat, fins a augmentar les habilitats comunicatives i socials. A més, fomenta l’autonomia d’aquests joves, el seu autocontrol i el sentit de responsabilitat cap a ells i els altres.

Indicadors de l'èxitdel programa

24

joves han participat a les sessions

8

famílies han recuperat els seus vincles gràcies a l’equinoteràpia