El nostreRepte

Quant al mercat formatiu i laboral juvenil, ens trobem davant d’un triple desafiament:

  • Una oferta d’orientació acadèmica i professional deficient que condueix cap a la desmotivació dels joves.
  • Un sistema de beques estatal insuficient i poc eficaç.
  • El fet de tenir un lloc de treball no és garantia d’un canvi de situació personal.

La situació real és que els joves han vist empitjorar la seva situació econòmica i social en els últims deu anys. En aquest context, el nostre repte és construir una proposta referent a la millora de l’ocupabilitat dels joves més vulnerables a través de la generació d’oportunitats d’alt impacte transformador, que els permetin seguir itineraris formatius vocacionals i obtenir una inserció laboral de qualitat.

“El talent es reparteix equitativament pel món; les oportunitats, no”

Com hofem

Des de Nous Cims apostem per connectar talent amb oportunitats. Posem el nostre esforç en joves en situació de vulnerabilitat social o econòmica, als quals donem suport a través de l'educació, l'activació de la vocació i l'emprenedoria social.

Des de Nous Cims apostem per connectar talent amb oportunitats. Posem el nostre esforç en joves en situació de vulnerabilitat social o econòmica, als quals donem suport a través de l’educació, l’activació de la vocació i l’emprenedoria social.

No obstant això, no estem sols en aquesta missió. Treballem en xarxa amb més de 100 entitats socials, escoles, instituts i altres actors clau del sector social nacional per tal d’impulsar una gran plataforma col·laborativa que comparteix el mateix objectiu: acompanyar els joves a dibuixar-se un futur millor. En definitiva, els impulsem conjuntament a assumir el seu propi repte vital amb beques de formació, acompanyament i noves eines de creixement personal.

Una vegada que hagin aconseguit ser líders del seu futur, volem que es comprometin i que ens segueixin acompanyant perquè ajudin a altres a assolir el seu propi cim i puguin convertir-se, si així s’ho proposen, en motor del canvi social.

Estem enfocats en innovar i aportar millora contínua als nostres projectes i això ens ha permès unir tota la nostra metodologia sota un mateix concepte: el programa Zing. Treballem perquè es converteixi en un model sòlid i d’alt impacte, però al mateix temps àgil, flexible, altament innovador, escalable i amb possibilitat d’ésser replicat.

QUÈ ÉS L’OCUPABILITAT?

Ocupabilitat és la traducció en català de l’anglès employability, un terme que es construeix a partir de les paraules employ (ocupació laboral) i hability (habilitat). Es podria definir, doncs, com l’habilitat per a accedir a una ocupació i/o mantenir-la.

L’ocupabilitat pot evolucionar al llarg de la vida d’una persona i, per tant, es pot millorar mitjançant un pla d’acció. Aquest és el punt de partida que marca la construcció del model d’actuació de l’Àrea d’Ocupabilitat de Nous Cims.

ZING PROGRAMME

Àmbit geogràfic
Espanya
Inici del programa
2.013
Beneficiaris
758 alumnes becats (des de 2013)

El programa Zing ha nascut amb una motxilla carregada d’il·lusió, a més d’un equip i una metodologia pròpia. Desenvolupat íntegrament per Nous Cims, Zing és el principal projecte de l’Àrea d’Ocupabilitat de la Fundació. Compta amb un itinerari complet per a aconseguir la millora d’ocupabilitat d’aquests joves. A més, també fomenta la intraprenedoria en una xarxa social formada pels alumni del programa. 

Elsprojectes

Activacióde talent

Un de cada quatre joves a Espanya no acaba l'ESO i es queda en el camí sense una titulació que li permeti treballar. Creiem que un itinerari d'èxit formatiu i laboral comença per descobrir el que a un realment el motiva.

Formaciód'impacte

El 32% dels joves queda exclòs del sistema de beques estatal. La majoria d'ells i elles provenen de famílies desfavorides. Oferim oportunitats perquè els alumnes que tinguin les competències necessàries puguin formar-se sense que el factor econòmic en sigui determinant.

Acompanyamentde joves

El camí cap al cim personal és un procés ple de reptes a superar i oportunitats per a prendre decisions. Impulsem programes perquè els joves que se sentin perduts o desorientats puguin comptar amb una xarxa de suport d'entitats socials, mentors i xerpes.

Incubadora deprojectes socials

Accelerem iniciatives d'emprenedoria social que donin resposta a necessitats emergents. Apostem per les idees innovadores amb capacitat de transformació social en l'àmbit de la inserció laboral dels joves en situació de vulnerabilitat.

L'impacte

5

empreses socials incubades

89%

èxit educatiu de joves amb beca Zing

100

entitats socials amb les que treballem en xarxa

758

alumnes becats (fins al 2018)

#nouscims