El nostreRepte

Un entorn vulnerable socioeconòmicament, les relacions disfuncionals amb familiars o altres adults en nens i adolescents, o un diagnòstic de càncer en adults són situacions que suposen un fort impacte emocional. El nostre repte és que tant nenes, nens, adolescents i joves com a persones adultes amb diagnòstic oncològic siguin capaços de manejar les seves emocions, creixin en el seu desenvolupament integral i socioemocional i siguin més resilients a les adversitats del present i el futur.

De la mateixa manera que els canvis més profunds en la vida de les persones requereixen temps, som conscients que instaurar models d’intervenció innovadors i diferenciadors en la xarxa convencional d’atenció social, sanitària i educativa requereix d’una rigorosa avaluació del seu impacte i sostenibilitat, més enllà del temps i del coneixement generat.

“ELS CANVIS MÉS PROFUNDS EN LA VIDA DE LES PERSONES REQUEREIXEN TEMPS I ACOMPANYAMENT”

QUÈ ÉS EL BENESTAR EMOCIONAL?

El benestar emocional és un concepte ampli, que té a veure amb l’experiència subjectiva de sentir-se bé, en harmonia i amb tranquil·litat. És fruit de l’equilibri entre els pensaments, sentiments i accions, i de la coherència entre les necessitats i les realitats tant personals com del sistema de persones amb les quals convivim.

Segons l’OMS, la salut o el benestar emocional és un “estat d’ànim en el qual la persona s’adona de les seves pròpies aptituds, pot afrontar les pressions normals de la vida, pot treballar productiva i fructíferament, i és capaç de fer una contribució a la comunitat”.

Com hofem

Analitzem com s’atenen les necessitats emocionals i de benestar de nens, nenes i joves, a més d’adults amb càncer.

Busquem idees i iniciatives innovadores en l’àmbit nacional i internacional, basades en l’evidència.

Definim els projectes en cooperació amb els nostres partners, entitats i organismes socials, educatius i sanitaris.

Participem en l’execució i implementació dels projectes perquè siguin una realitat.

Avaluem els projectes per a progressar en qualitat d’atenció mitjançant un enfoc de millora contínua.

Enfortim els projectesper a assegurar el seu impactei sostenibilitat

L'impacte

3

Programes de Promoció i Prevenció de la Salut Mental i el Benestar Emocional

+119

Entitats del sector educatiu, sanitari i social participen de KOMTÜ, KOA i DOMUM

84%

de les persones asseguren créixer en les seves esferes socioemocionals gràcies als programes de Benestar Emocional.

+9600

persones han sentit l’acompanyament emocional i relacional, des del 2019.

#nouscims