El nostreRepte

Un entorn vulnerable socioeconòmicament, les relacions disfuncionals amb familiars o altres adults en nens i joves, o un diagnòstic de càncer en adults són situacions que suposen un fort impacte emocional. El nostre repte és que nenes, nens, adolescents, joves i persones adultes amb diagnòstic oncològic siguin capaços de gestionar les seves emocions i puguin afrontar reaccions afectives davant de qualsevol estímul.

De la mateixa manera que els canvis més profunds en la vida de les persones requereixen temps, som conscients que instaurar models d’intervenció innovadors i diferenciadors en la xarxa convencional d’atenció en salut mental requereix d’una rigorosa avaluació del seu impacte i sostenibilitat, més enllà del temps i del coneixement generat.

“Els canvis més profunds en la vida de les persones requereixen temps i acompanyament”

Com hofem

Analitzem com s’atenen les necessitats emocionals i de benestar de nens, nenes i joves, a més d’adults amb càncer.

Busquem idees i iniciatives innovadores en l’àmbit nacional i internacional, basades en l’evidència.

Definim els projectes en cooperació amb els nostres partners, entitats i organismes socials, educatius i sanitaris.

Participem en l’execució i implementació dels projectes perquè siguin una realitat.

Avaluem els projectes per a progressar en qualitat d’atenció mitjançant un enfoc de millora contínua.

Enfortim els projectesper a assegurar el seu impactei sostenibilitat

QUÈ ÉS EL BENESTAR EMOCIONAL?

El benestar emocional és un concepte ampli, que té a veure amb l’experiència subjectiva de sentir-se bé, en harmonia i amb tranquil·litat.

Segons l’OMS, la salut o el benestar emocional és un “estat d’ànim en el qual la persona s’adona de les seves pròpies aptituds, pot afrontar les pressions normals de la vida, pot treballar productiva i fructíferament, i és capaç de fer una contribució a la comunitat”.

FUNDACIÓ KÀLIDA

QUÈ ÉS EL BENESTAR EMOCIONAL?

El benestar emocional és un concepte ampli, que té a veure amb l’experiència subjectiva de sentir-se bé, en harmonia i amb tranquil·litat.

Segons l’OMS, la salut o el benestar emocional és un “estat d’ànim en el qual la persona s’adona de les seves pròpies aptituds, pot afrontar les pressions normals de la vida, pot treballar productiva i fructíferament, i és capaç de fer una contribució a la comunitat”.

FUNDACIÓ KÀLIDA

Àmbit geogràfic
Espanya
Inici del programa
2.017
Beneficiaris
persones que viuen o han viscut amb càncer, els seus familiars i cuidadors

Des de Nous Cims hem impulsat Kālida, un model d’assistència psicosocial que acull, acompanya i dóna suport a persones en processos oncològics. El seu primer centre a Espanya, Kālida Sant Pau, ofereix suport emocional, social i pràctic de forma gratuïta i oberta a qualsevol persona amb càncer i al seu entorn més proper. L’entitat omple un buit assistencial del qual no sempre pot fer-se càrrec el sistema de salut, ja que només una de cada deu persones amb càncer rep atenció psicològica.

Veure més

Elsprojectes

ACOMPANYAMENTEMOCIONAL INFANTOJUVENIL

El benestar emocional de nens i joves es pot veure influenciat pels diferents entorns vulnerables socioeconòmicament, les relacions familiars o les dinàmiques disfuncionals que poden presentar els adults referents en el desenvolupament d'aquests nens i joves. Generem iniciatives que ajuden a nenes i nens, joves i famílies en situació de patiment psicològic o risc de patir-ne. S'atén a tots ells des de la proximitat del seu entorn (família, escola, entitats socials...).

Acompanyament emocionalen processos oncològics

Les persones adultes amb diagnòstic de càncer pateixen arran d'aquest important canvi vital que suposa un fort impacte emocional. No obstant això, el xoc que genera un diagnòstic de càncer té un efecte diferent en cada persona. Els nostres projectes asseguren un acompanyament que millori la seva qualitat de vida i que permeti a la persona i al seu entorn afrontar cada etapa del procés oncològic, fins i tot després d'haver superat el càncer.

L'impacte

1

escola comença el pilot de Komtü en el curs 2019/20

12

projectes actius de l’àrea de Benestar Emocional

80

persones són ateses cada dia a Kālida Sant Pau

12.000

persones han rebut acompanyament emocional

#nouscims