El confinament, la baixada d’ingressos a les llars, la bretxa digital, les situacions de dol, entre d’altres efectes de l’epidèmia global de la Covid-19, han influït en un augment de les necessitats emocionals, tant en quantitat com en complexitat, dels col·lectius més vulnerables. En aquest context, neix el projecte SENTIR, co-creat per l’entitat SEER i l’Àrea de Benestar Emocional de la Fundació Nous Cims en col·laboració amb l’Ajuntament de Barcelona, amb l’objectiu de donar resposta als reptes en gestió emocional als quals han de fer front els equips dels centres oberts d’Atenció a la Infància i l’Adolescència.

L’aliança entre SEER, la Fundació Nous Cims i l’Ajuntament de Barcelona ha donat un impuls i una resposta ràpida a les necessitats emocionals dels infants de 0 a 16 anys dels centres oberts. S’hi atenen nens, nenes i adolescents que presenten alguna vulnerabilitat o fragilitat socioeconòmica o familiar com a servei preventiu fora de l’horari d’escolarització obligatòria.

En menys de tres mesos s’ha dissenyat i planificat aquest projecte que ofereix un acompanyament formatiu, de supervisió i de cura que arribarà als equips d’educadors dels 28 centres oberts de Barcelona. Durant aquest primers curs s’està implementant a 15 centres seleccionats en funció de les necessitats per a fer front als efectes de la crisi per la Covid-19, i durant el curs 2021-22 s’estendrà als 13 centres oberts restants.

Desenvolupament socioemocional dels professionals

El projecte SENTIR dotarà als equips d’eines d’acompanyament socioemocional i d’espais que garanteixin la cura dels professionals, amb l’objectiu que perdurin una vegada finalitzat el projecte. La intervenció tindrà un impacte positiu en l’acompanyament a més de 2800 infants i adolescents que actualment freqüenten els centres oberts de la ciutat de Barcelona.

Els equips d’educadors/es que acompanyen aquests infants i adolescents en situació de vulnerabilitat social, econòmica i emocional són un pilar i un referent que els ajuda a seguir i desenvolupar el seu creixement vital i personal. L’alta participació per part dels professionals dels centres oberts (aproximadament d’un 95%) ha mostrat que la formació i supervisió en eines de gestió emocional era una necessitat existent abans de la pandèmia i que s’ha vist agreujada per aquesta crisi sanitària i socioeconòmica.

El projecte SENTIR compta amb un pla d’avaluació per mesurar l’impacte de la intervenció en els equips. S’estudiarà l’adquisició de competències emocionals, el grau de benestar emocional i l’evolució de la realització professional dels educadors/es, així com altres indicadors socioemocionals.