El programa Zing cerca mentors/es voluntaris per acompanyar un/a jove becat/ada per aquest programa sense ànim de lucre que vol trencar el cercle de la pobresa amb l’impuls de l’educació dels joves més vulnerables.

Les desigualtats socials i educatives persisteixen. I molts dels nostres joves no compten amb les oportunitats suficients per a trencar amb el cercle de la pobresa. De fet, 3 de cada 10 joves menors de 16 anys a Catalunya es troben en risc de pobresa, una situació que s’agreujarà en els propers mesos a causa de la pandèmia.

En aquest context d’emergència educativa, el programa ZING (www.zingprogramme.com) aposta per la mentoria per a transformar vides. L’acompanyament en mentoria assegura l’èxit acadèmic i augmenta el grau d’ocupabilitat dels joves en situació de desigualtat que entren a formar part d’aquest programa.

Dos cursos per a testejar el model en prova pilot

Durant els dos darrers cursos, ZING ha dut a terme una prova pilot per construir un model de mentoria sòlid i amb alt impacte a diversos municipis de la província de Barcelona.

El 94% dels joves en risc del programa ZING que durant el curs passat van comptar amb el suport d’un mentor/a en ple confinament ha continuat estudiant enguany. Aquest és un indicador de l’èxit del pilot de mentoria, si tenim en compte que un 51% dels matriculats/ades a un cicle formatiu de Grau Mitjà no finalitza els estudis, tal i com indiquen les dades del Departament d’Educació”, segons Víctor González, responsable del projecte de mentoria de ZING Programme.

Per això, ZING fa una crida a persones entre 20 i 49 anys, que hagin estudiat FP o a la universitat, que visquin a l’Àrea Metropolitana de Barcelona i que disposin d’un parell d’hores a la setmana per acompanyar com a xerpa un/a jove becat/ada pel programa amb activitats de lleure saludable, no consumista i amb el suport de professionals.

Quina és la missió d’un/a xerpa de ZING?

Els i les mentors/es voluntaris/àries donaran suport a un/a jove d’entre 16 i 20 anys, compromès/esa i amb gran motivació per a arribar al seu cim formatiu i laboral, però en una situació socioeconòmica d’alta vulnerabilitat. Com a xerpa, l’acompanyarà perquè guanyi autoconfiança i motivació durant el 1r curs d’un Cicle Formatiu de Grau Mig (FP), seguint-lo de prop durant tot el curs i fent el seu seguiment a través d’un aplicatiu online.

Segons els resultats de la prova pilot de mentoria en els cursos 2019-20 i 2020-21, els principals àmbits de millora percebuts pels joves sobre si mateixos/es han estat més autonomia i capacitat de concentració (+12%) i la identificació amb els estudis triats (+25%). Pel que fa al curs 2020-21, es van iniciar 42 parelles de mentoria, de les quals continuen actives un 98% d’aquestes.

“La mentoria no només potencia el creixement personal, social i professional de la persona mentorada, sinó també del mentor/a. Oferim un pla de formació i acompanyament als xerpes de ZING, perquè es converteixin en referents adults positius”, afegeix Victor González.

Un programa educatiu que vol escriure una història de xerpes

ZING és un programa sense ànim de lucre dissenyat per a trencar el cercle de la pobresa a partir de l’impuls de l’educació i així transformar la vida de joves que no han pogut accedir al món formatiu i laboral en igualtat de condicions. El programa compta amb l’impuls de la Fundació Nous Cims.

L’equip tècnic del programa acompanya als educadors/es de les entitats socials a que el camí dels joves en trams de risc i complexitat sigui més realitzable gràcies a un model d’intervenció basat en la descoberta i orientació vocacional, l’oportunitat d’estudiar una formació vocacional amb la Beca ZING i l’acompanyament cap a la inserció laboral de qualitat, amb una xarxa de suport que permet als joves connectar entre ells i ser motor de canvi social.

El programa Zing vol escriure una història de xerpes: s’inspira en TenZING Norgay, el xerpa que va acompanyar l’alpinista Edmund Hillary a fer el cim de l’Everest per primera vegada a la història. Els llibres d’història mencionen Hillary, però no el seu xerpa. Una vegada que els zingers –els i les joves seleccionats/ades per la seva motivació i actitud per formar part del programa- arribin al seu cim personal, formatiu i laboral hauran d’agafar la corda amb què han escalat la muntanya i llançar-la en forma de retorn social als qui estan pujant o encara ho han de fer.