En quèconsisteix?

PROJECTE AMB CORPORACIÓ EDUCATIVA COMBOS

El projecte, de 3 anys de durada, té com a objectiu millorar la qualitat de l’ensenyament primari en 4 escoles de dues comunes de barris marginals de Medellín.
I, d’altra banda, cerca l’ingrés o reingrés al sistema educatiu dels nens i nenes que no estan escolaritzats. S’empraran estratègies com la formació de formadors i posterior acompanyament per a incorporar en les metodologies l’aprenentatge sobre les competències no cognitives (competències emocionals, socials i personals) i les capacitats STEAM. A més, es tractarà també amb les famílies per a crear consciència sobre el seu rol clau com a actors educatius. I de manera més intensa amb aquelles famílies amb les quals la finalitat sigui la integració al sistema escolar.
La permanència i reintegració són les dues cares de la moneda, d’una mateixa problemàtica sobre la qual el projecte pretén incidir.