En quèconsisteix?

PROJECTE AMB ASSOCIATION JEUNESSE ESPOIR

Aquest projecte, de 2 anys de durada, és una iniciativa pilot que pretén crear un model d’escola pública autònoma. Més enllà de la construcció de l’escola nova, el projecte donarà rendiment agrícola a un terreny al costat de l’escola que serà conreat per algunes mares dels alumnes.

D’una banda, la collita assegurarà un menjar diari equilibrat per als nens i nenes. Però a més, els fons provinents de la seva explotació generaran els recursos suficients per al manteniment de l’escola i els costos de matrícula/llibres/uniformes que avui dia moltes de les famílies tenen grans dificultats per a costejar. El projecte reforçarà a més les diferents activitats econòmiques de la resta de les mares gràcies a formacions en emprenedoria i suport als seus petits negocis. El govern escolar és un dels àmbits clau que també aborda el projecte, amb la creació d’un comitè multi actor en el qual estan representades les autoritats municipals, personal de l’escola i les famílies.

I l’alcalde i el secretari d’Educació de la zona creuen molt en el projecte per l’efecte demostratiu que pot tenir dins del mateix Ministeri d’Educació per a la seva reaplicabilitat en altres parts del país.