El 94% dels joves de Zing Instituts que durant el curs passat van comptar amb el suport d’un mentor o mentora en ple confinament han continuat enguany els seus estudis. Aquest és un indicador de l’èxit del pilot de mentoria, si tenim en compte que només el 50% dels matriculats/des a un cicle formatiu de Grau Mitjà no finalitza els estudis, segons dades del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

La unió de l’impacte inicial de la beca Zing amb el suport constant i sostingut en el temps que genera la mentoria fa del programa impulsat per Nous Cims una intervenció holística. Això significa que el o la jove assoleix no només l’èxit educatiu, sinó l’adquisició de competències personals que el puguin conduir a tenir una vida plena.

Els resultats obtinguts pel projecte pilot de mentoria de Zing Programme, que va donar suport a 23 joves durant un curs singular marcat pel confinament, demostren que s’ha convertit en un factor clau per als joves en un moment en què la majoria d’activitats extraescolars estan aturades. L’acompanyament d’una persona jove adulta, entre 5 i 10 anys més d’edat, resulta més important que mai en el desenvolupament integral dels joves becats/des per Zing.

Els principals àmbits de millora percebuts pels joves sobre si mateixos han estat més autonomia i capacitat de concentració (+12%) i la identificació amb els estudis triats (+25%). Pel que fa al curs actual 2020/21, s’han iniciat 42 parelles de mentoria, de les quals continuen actives un 98%, i amb un 100% de continuïtat en els estudis.

 

Què és la mentoria social i educativa?

És un acompanyament individual a una persona jove durant la seva transició a l’educació postobligatòria. La mentoria motiva a la persona, li dóna confiança i suport en el seu  repte mitjançant activitats de lleure saludable, no consumista i amb el suport de professionals.

En el marc del programa Zing, la mentoria social i educativa s’executa en aliança amb la Coordinadora de Mentoria Social i l’AFEV, entitat d’origen francès amb 30 anys d’experiència en aquest àmbit.

A més de l’acompanyament setmanal de 2 hores entre xerpa (el o la mentora) i jove, també s’organitzen activitats grupals d’interès i es fomenta el diàleg i l’intercanvi d’experiències. L’objectiu és fomentar l’esperit crític i la consciència social, per una banda, i per l’altra, augmentar la motivació i el sentiment de pertinença.

Entre altres iniciatives, els zingers i els seus mentors/es han visitat l’exposició World Press Photo 2020 al CCCB. També van assistir a l’obra Jauría, representada al Teatre Zorrilla de Badalona, basada en el judici del cas “La Manada”. Aquesta peça ha estat guardonada amb el XVI Premi Cultura contra la Violència de Gènere 2019 del Ministeri d’Igualtat i ha estat proclamada millor obra de teatre dels Premis Max de les arts escèniques.