La ciutat de Medellín, a Colòmbia, ha estat considerada com una de les més violentes del món. La incidència de la violència té especial afectació per als infants. Diversos estudis assenyalen la relació causal entre abandonament escolar, violència familiar i densitat poblacional amb l’elevat índex d’homicidis entre la població jove. L’esport és una eina útil i efectiva per a reduir les conductes agressives entre els joves. Precisament, aquest és l’objectiu del projecte que la Fundació Barça i Nous Cims estan executant a Medellín.

La metodologia FutbolNet, creada per la Fundació Barça, utilitza l’esport, l’activitat física i el joc per a promoure un impacte social positiu a joves de comunitats vulnerables.

Es tracta d’un programa que millora les habilitats socials dels joves, ofereix recursos pedagògics a formadors i educadors, fomenta la resolució pacífica de conflictes i millora els resultats escolars dels infants i adolescents que hi participen.

A Medellín, la base del projecte és la transferència de coneixement de la metodologia FutbolNet a persones de la comunitat local, que són els qui implementen les activitats per als infants i joves. Els futurs formadors/es treballen habilitats de lideratge i autoorganització per tal que les activitats continuïn després de la finalització del projecte garantint la inclusió social i la prevenció de la violència.

Una metodologia amb evidència consolidada

Tot i l’experiència metodològica innovadora i única que representa FutbolNet, ja és un programa veterà i amb resultats provats: des de l’any 2011 s’ha posat en pràctica a més de 50 països, arribant a més d’un milió d’infants i adolescents. Ha estat en constant avaluació i revisió, disposant d’evidències consolidades que demostren que contribueix efectivament a assolir els seus objectius.