Davant la situació de crisi i la nova realitat que ha provocat el Covid19, considerem que hi haurà un moment essencial: el retrobament, l’acollida i l’acompanyament a tota la comunitat escolar una vegada s’iniciï el curs al setembre. Així, amb la tornada a l’escola, caldrà destinar temps i espais per a que tothom pugui expressar, comunicar i compartir allò viscut i sentit durant aquest període de confinament. També serà necessari detectar i oferir resposta a aquells casos que necessitin d’una intervenció especialitzada.

El confinament ha estat una situació dura per tothom, infants i joves sobretot, però també per als adults i adultes. Així, per a poder oferir un bon acompanyament a la infància i l’adolescència, les persones adultes també ens hem de sentir acompanyades.

Cal doncs, entendre les primeres setmanes del curs (i fins i tot els primers mesos) com un període molt significatiu i important. Un temps en que es poden promoure i facilitar pràctiques que permetin sanar i reparar els possibles malestars emocionals. A la vegada que contribueixin a reforçar els vincles, la proximitat, la confiança, la seguretat, l’empatia, la comprensió, l’optimisme i el sentiment de pertinença de totes les persones que integren l’escola.

És per això que en el marc del projecte “Obrim l’educació: per a un país de noves oportunitats”(*) de la Fundació Jaume Bofill amb la col·laboració del programa Komtü(**), s’ofereix la possibilitat a un màxim de 8 centres d’educació infantil i primària de participar a un projecte pilot d’acompanyament online. Una iniciativa que té com a pretensió fonamental, oferir suport i assessorament  per a la implementació d’accions i propostes que afavoreixin l’acompanyament emocional a tota la comunitat escolar a l’inici de curs.

Què busquem?

Vuit centres d’educació infantil i primària (preferentment de màxima complexitat) amb motivació, il·lusió i amb ganes d’implementar accions d’acompanyament emocional de tota la comunitat escolar a partir de l’inici del nou curs 2020-2021.

Què es pretén amb el projecte?

 • Oferir eines i recursos als centres educatius per tal de facilitar l’acompanyament emocionalment i l’acollida de tots els integrants de la comunitat educativa (personal docent, no docent, famílies i alumnat) a l’inici del nou curs.
 • Dotar d’algunes propostes i accions concretes que es puguin replicar a les escoles o que puguin servir com a inspiració per a generar-ne de noves.
 • Generar espais de reflexió i suport amb els equips dels centres sobre la implementació de les accions i propostes.

Què s’ofereix des del projecte?

 • Guia amb propostes d’acollida i acompanyament emocional per a la tornada a l’escola.
 • Acompanyament i seguiment per part dels tècnics del projecte cada dues o tres setmanes durant el primer trimestre del curs 2020-2021 (de setembre a desembre de 2020).

Quins són els terminis?

 • Presentació de sol·licituds per part dels centres interessats a participar al projecte: del dia 8 de juny fins al 21 de juny de 2020 a través del següent formulari (Avís legal FJB) (Avís legal FNC)
 • Selecció d’escoles participants: d’entre totes les sol·licituds rebudes, l’equip de Komtü seleccionarà un màxim de 8 centres educatius. La notificació als centres seleccionats es realitzarà no més tard del 26 de juny.
 • Primera trobada amb els equips directius dels centres participants al projecte: finals de juny- principis de juliol.
 • Acompanyament online: de setembre a desembre de 2020.

Què requereix la participació al projecte?

 • Motivació i il·lusió dels equips per a la implementació d’accions i propostes d’acollida i acompanyament emocional amb tots els membres de la comunitat educativa.
 • Temps i espais per a realitzar les trobades online durant el primer trimestre del curs 2020-2021. Les trobades tindran lloc cada dues o tres setmanes amb una durada aproximada d’una hora (a concretar amb l’equip directiu i/o claustre).

Quins criteris es tindran en compte per a seleccionar els centres educatius?

 • Nivell de complexitat dels centres.
 • Necessitats i oportunitats en relació a l’acompanyament emocional.
 • Nivell de motivació i compromís vers el projecte per part dels equips directius i dels claustres.

Què cal fer per a presentar-se?

 • Prèviament a l’enviament de la sol·licitud, cal compartir la iniciativa amb tot l’equip de l’escola i valorar conjuntament la possibilitat de participar al projecte.
 • Omplir el formulari de sol·licitud. (Avís legal FJB) (Avís legal FNC)

On adreçar-se en cas de dubte?

Si teniu dubtes ens podeu contactar a l’adreça de correu info@komtu.org

 

(*) Obrim l’Educació és la resposta de la Fundació Bofill contra les desigualtats educatives en època de coronavirus: cal obrir l’educació per generar condicions de possibilitat per a tothom. Aquest projecte vol que la crisi de salut que estem vivint no generi una crisi educativa i, per a aconseguir-ho, s’està creant un pla de xoc compartit per a aconseguir una educació construïda en comunitat, una educació enriquida, oberta a noves oportunitats d’aprenentatge, de cura, de benestar i de col·laboració plena.

(**) KOMTÜ és un projecte gratuït d’acompanyament per a la millora del benestar emocional i relacional dels nens i nenes a les escoles d’infantil i primàriaUna proposta que treballa amb totes les persones (principalment amb el claustre però també amb famílies i personal no docent) que acompanyen als infants en el seu procés de creixement, desenvolupament i aprenentatge. Komtü és una iniciativa de la Fundació Nous Cims.