La Fundació Nous Cims ha presentat el programa KOA de prevenció secundària de salut mental per a joves. S’ha donat a conèixer en el marc d’unes jornades pròpies en les que han participat els equips dels centres oberts d’Atenció a la Infància i l’Adolescència de Barcelona i facilitadors del mateix programa.

Durant les jornades, s’ha clos el primer curs del projecte SENTIR, un acompanyament formatiu, de supervisió i cura dels professionals. A més s’ha presentat el Manual KOA, una guia per a educadors que treballen pel benestar emocional de joves, i s’han dut a terme sessions de treball cooperatiu i d’intercanvi de metodologies entre professionals.

El projecte SENTIR, co-creat per l’entitat SEER i l’Àrea de Benestar Emocional de Nous Cims, en col·laboració amb l’Ajuntament de Barcelona, ha acompanyat els equips de 15 centres oberts durant el passat curs. Està previst que aquest curs 2021-22, SENTIR arribi als 13 centres oberts restants. Aquesta capacitació tindrà un impacte en l’acompanyament de més de 2.800 infants i adolescents atesos per aquests equips.

De fet, gràcies a aquesta formació continua en el marc del programa KOA, els professionals i els educadors dels centres oberts han obtingut estratègies per a afrontar els reptes en la seva pràctica professional, i també d’autocura i de cura de l’equip.

En la línia dels eixos del programa KOA, els ponents de les Jornades KOA, el Dr. Jorge L. Tizón, psiquiatre en atenció primària, a més de psicòleg i neuròleg, i el Dr. Mark Dangerfield, psicòleg clínic i psicoanalista, han coincidit en la importància de la promoció i la prevenció de la salut mental juvenil, així com el valor de la confiança epistèmica i la creació de vincles amb els joves per part dels professionals.

Un manual de referència per a educadors

L’equip de KOA, amb la col·laboració de SEER, El Teatro como Oportunidad i Associació Experientia, ha publicat un manual que està a disposició dels professionals que sumen al programa, però també d’educadors que treballen pel benestar emocional de joves en general.

Aquest manual s’estableix com una guia transversal per a totes les activitats que es realitzen tant per a joves com a professionals dins del programa KOA. Com a objectius més rellevants, posa focus en les competències i recursos rellevants a nivell social, personal i emocional a treballar amb els i les joves, i també facilita processos de cura d’equip i autocura de les persones facilitadores i educadores.

El Manual KOA es pot descarregar en aquest enllaç.

Prevenir gràcies a la resiliència

KOA és un programa de prevenció de salut mental per a joves en situació de risc emocional i psicològic. Com a tret diferenciador, KOA ofereix activitats experiencials connectades amb els interessos dels joves (teatre, música, aventura, esports, noves tecnologies) gràcies a les quals es fa un treball per a cultivar el seu creixement emocional, personal i relacional. El procés KOA enforteix els adolescents perquè siguin més resilients a les adversitats que se’ls presenten ara i en el futur.

El programa també contempla la supervisió, l’acompanyament i la formació contínua dels professionals educadors amb KOA Learnings i formacions com la del projecte SENTIR.

Cinc entitats col·laboraran com a facilitadores de les experiències KOA que es posen en marxa aquest curs amb els joves dels centres oberts de Barcelona: El Teatro como Oportunidad (KOA Teatre), Experientia (KOA Aventura), Associació BeHappy Barcelona,  Fundació CET10 i SEER (KOA Esports) i Xamfrà (KOA Música). A més, Nous Cims i la Fundació Adsis uneixen esforços en el marc de KOA amb el projecte Moods d’intervenció preventiva per a un bon ús de les pantalles.