Segons la UNESCO, els orientadors acadèmics a l’Estat han d’ajudar als alumnes quatre vegades més del que l’organització recomana. De fet, l’ens estableix que n’hi hauria d’haver un per cada 250 alumnes, però en alguns centres només n’hi ha un per cada 1.000.La Fundació Jaume Bofill també ha assenyat l’orientació com a repte de país en matèria educativa.

Com a solució a aquesta necessitat, ZING Programme amplia la seva activitat en instituts d’alta i màxima complexitat de la província de Barcelona. Per això, l’equip de ZING ha dissenyat i posat en marxa un pla pilot durant aquest curs acadèmic 2020-21, amb la col·laboració de la Fundació JOV.

Quin és l’objectiu? Crear un model d’orientació vocacional de qualitat dins l’institut, dotant d’eines al professorat, de forma que pugui ser autogestionable en un futur. Això es realitzarà en el marc del programa ZING, i es crearà un segell i metodologia pròpia de ZING Vocació dins de cada centre on es desenvolupi el projecte.

Primeres passes durant el curs 2020-21

El projecte pilot s’ha iniciat a dos centres públics d’educació secundària: l’Institut Escola de Badalona i l’IES Consell de Cent, a Barcelona. De febrer a juny, s’han dut a terme orientacions setmanals als grups classe de 4t d’ESO. A tots ells, se’ls ha facilitat eines d’autoconeixement i recursos per a la tria dels estudis més adequats segons motivació, competència i sortida professional.

Aquestes trobades mensuals amb l’alumnat s’han complementat amb sessions en grups petits i orientacions individuals.

El pas per ZING Vocació impulsa els itineraris vocacionals de joves que tenen l’opció de dibuixar el seu futur sense que l’aspecte econòmic en sigui condicionant. Això és així ja que ZING ofereix beques d’estudis després d’un procès de valoració i selecció dels candidats/ates, en el qual justament la vocació és un valor fonamental.

Acompanyar l’equip docent per impactar en els joves

A més del treball amb els joves a l’aula, un dels objectius del projecte és afavorir l’autonomia dels centres educatius com a experts en vocació. Per això, s’està treballant en una guia d’acompanyament per al personal docent amb materials i recursos per acompanyar els i les joves, a més d’un programa d’avaluació.

El centre també rep formació contínua en la metodologia del projecte, a més d’un espai d’acompanyament, consultoria i escolta per als professors i professores.