En quèconsisteix?

PROJECTE AMB ASSOCIATION EDUCATION SOLIDAIRE

MOFIM – Motivació, Orientació, Formació, Inserció, Mentoria – és un projecte, de 4 anys de durada, d’inserció professional per a joves de barris vulnerables de la perifèria de Dakar.
El projecte té com a objectiu brindar als joves de Thiaroye l’oportunitat d’adquirir noves competències perquè se sentin capaços i confiats per a ingressar al mercat laboral. Per tant, ofereix l’oportunitat perquè aquests joves rebin capacitació, habilitats tècniques i també suport en el procés d’inserció en el mercat laboral. Es tracta d’un projecte pioner que arribarà a més d’un centenar de joves de zones vulnerables en els pròxims quatre anys.
S’emmarca dins del camp de la formació professional (educació), com a extensió de la formació inicial per a arribar al món del treball. El projecte està dirigit a joves que han abandonat els estudis en la universitat per motius econòmics, personals/familiars i que desitgen reprendre els estudis com a part d’una formació professional breu, amb la finalitat d’exercir un ofici.