En quèconsisteix?

REDUCCIÓ DE L'ABANDONAMENT ALS CICLES DE FORMACIÓ DE GRAU MITJÀ

Nous Cims col·labora amb la Fundació Èxit en el redisseny i impuls del programa eDuoExit. L’objectiu es reduir l’abandonament en els cicles de formació de grau mig de professions industrials amb elevada demanda laboral, alternant la formació al centre educatiu amb un sistema de pràctiques laborals becades.

Indicadors de l'èxit
del programa

84

joves beneficiaris

12

empreses asssociades

2

centres educatius participants

62%

continuitat educativa mitja

En primerapersona