En quèconsisteix?

DONAR VISIBILITAT AL TALENT PER A DESMENTIR ESTIGMES

La primera ETT social d’Espanya ha comptat amb l’impuls de Nous Cims per aconseguir els seus reptes. L’objectiu d’Amiga ETT és resoldre els problemes que les entitats socials es troben quan insereixen en l’empresa ordinària les persones de col·lectius vulnerables que han finalitzat els itineraris dels seus programes i que, per culpa d’estereotips i prejudicis, queden excloses de les oportunitats laborals. Mitjançant la seva tasca, es dóna visibilitat al talent per a desmentir estigmes.

Indicadors de l'èxitdel programa

150

contractacions generades el 2018

14

entitats socials hi col·laboren