José A. Serrano Álvarez, Programme Manager d’ocupabilitat, Àrea de Desenvolupament Global.

En passat mes de març, l’equip de desenvolupament global de Nous Cims va viatjar a Colòmbia per reunir-se amb la representant de la Fundació al país i visitar els projectes d’ocupabilitat que s’estan duent a terme.

Colòmbia en aquests moments està vivint reptes molt importants en l’àmbit polític, social i econòmic. En el que a l’economia es refereix, la recuperació post-covid ha estat positiva i el PIB ha augmentat de manera espectacular en aquests mesos posteriors a la pandèmia. Amb això, la taxa de persones que viuen en la pobresa s’ha reduït notablement. No obstant això, Colòmbia continua sent un dels països més desiguals del món, i la bonança econòmica no ha afectat a tots els territoris del país ni a tots els grups socials per igual.

D’aquesta manera, els colombians afrodescendents i grups indígenes a penes s’han beneficiat d’aquestes millores en l’economia. Els factors que expliquen les desigualtats a Colòmbia són variats i complexos. Ja des de l’inici de les seves vides, moltes persones es veuen afectades per un limitat accés a la salut i a l’educació, la qual cosa llastra les seves capacitats d’ingressar al mercat laboral o obtenir ingressos. Únicament entorn del 40% de les persones colombianes treballen en el sector formal, sent una de les taxes més baixes d’Amèrica Llatina. A l’alta informalitat, la qual afecta encara més a les persones amb escassos recursos, s’afegeixen altres factors com l’accés desigual a les noves tecnologies que dificulten la inclusió en el mercat laboral dels i les joves.

Aquestes desigualtats en el mercat laboral acaben causant també desigualtats quant a ingressos, agreujades per importants bretxes en l’accés a treballs amb ingressos decents i a l’economia formal. Aquestes bretxes afecten en grau més alt a persones amb baixes qualificacions, i dins d’elles a dones i joves, grups indígenes i NARP (poblacions negres, afrocolombianes, raizales i palenqueras), i a persones migrants. Precisament, una de les prioritats de la Fundació Nous Cims a Colòmbia és la millora de l’ocupabilitat juvenil; és a dir, secundem diversos projectes de cooperació que tenen com a objectiu millorar les capacitats i les qualificacions dels i les joves i, d’aquesta manera, augmentar les seves possibilitats d’incorporar-se al mercat laboral.

En l’actualitat, en l’àmbit de l’ocupabilitat juvenil, els nostres socis són la Xarxa Juvenil de Dones Chocoanas (Quibdó – Va xocar), Educamás (Bogotà – Cundinamarca), Organització Femenina Popular (Barrancabermeja – Santander), Changemakers for Kids (Santa Marta – Magdalena) i la Fundació L’Origen (Riohacha – La Guajira). En la visita vam poder comprovar el treball que aquestes organitzacions realitzen amb joves i dones per a millorar les seves qualificacions i acompanyar-los en el seu procés d’inserció laboral. Es pretén que aquest procés sigui integral i abordi diversos components com l’orientació vocacional, la formació, l’acompanyament o mentoria i la inserció laboral.

  • Orientació vocacional tenint en compte les necessitats del mercat laboral, s’acompanya als i les joves perquè puguin triar una professió d’acord amb els seus interessos, actituds i aptituds; es tracta, en resum, d’ampliar les possibilitats d’elecció dels i les joves que participaran en les formacions.
  • Formació de qualitat tant en habilitats tècnic-professionals com en ‘habilitats toves’ (creativitat, pensament crític, autonomia, assertivitat, treball en equip, lideratge, responsabilitat, etc.) que els aplanaran el camí cap a una ocupació.
  • Acompanyament, el qual es realitza al llarg de tot el procés formatiu (acompanyament psicosocial i acompanyament sociolaboral) treballant amb individus, famílies i comunitats, i també una vegada concloses les formacions (mentoria).
  • Finalment, es treballa la inserció laboral dels i les joves que han superat satisfactòriament els cursos i capacitacions. Amb l’objectiu que puguin dur a terme pràctiques (passanties) o, directament, puguin incorporar-se a un lloc de treball, les nostres institucions sòcies estableixen acords i convenis amb empreses. També es fa costat a persones que han decidit emprendre pel seu compte.

En aquesta visita de seguiment vam poder comprovar que en tots els projectes s’han produït avanços molt positius, encara que d’igual manera, continuen presents importants desafiaments als quals en un futur pròxim caldrà prestar una atenció especial. Entre ells potser els més rellevants són:

  1. Arribar a les persones més vulnerables; això és, aconseguir que la major part de les persones beneficiades siguin els qui realment més ho necessiten (persones Estrat 1, segons la qualificació del mateix Estat colombià).
  2. Treballar per a reduir la bretxa de gènere, implementant mesures pràctiques per a promoure una major participació de les dones en els projectes.
  3. I reforçar el treball amb les institucions públiques encarregades de l’ocupabilitat juvenil per a així assegurar la sostenibilitat dels programes executats al país.

En resum, aquesta visita ens ha servit per a conèixer millor els projectes d’ocupabilitat a Colòmbia, però també el mateix país i les persones que viuen en ell. Ens ha servit també per a aprendre moltes coses. Ha estat satisfactori comprovar que, a pesar que hi ha coses a millorar, s’està fent un excel·lent treball. Entre el treball que desenvolupa l’equip de desenvolupament global de la fundació i els seus socis al país, molts joves han accedit a una ocupació i han vist millorat el seu ingrés i les seves condicions.