Clàusula apartat de contacte web

 

La comunicació enviada quedarà incorporada a un fitxer del qual és responsable FUNDACIÓ PRIVADA NOUS CIMS. Aquesta comunicació s’utilitzarà exclusivament per a tractar les seves dades per a atendre la seva sol·licitud, sempre d’acord al Reglament (UE) 2016/679 (RGPD), la Llei orgànica 15/1999 (LOPD) i el Reial decret 1720/2007 de desenvolupament de la LOPD), sobre protecció de dades. Les seves dades no es comuniquessin a tercers, excepte per obligació legal, i es mantindran mentre no sol·liciti la seva cancel·lació.

 

En qualsevol moment vostè pot exercir els drets d’accés, rectificació, portabilitat i oposició, o si escau, a la limitació i/o cancel·lació del tractament, comunicant-lo per escrit, indicant les seves dades personals a PLAZA EUROPA, 21-23.PLANTA 10 08908, L’Hospitalet de Llobregat o mitjançant un email a hola@nouscims.com.