En quèconsisteix?

PROJECTE PER A AFAVORIR EL REINGRÉS AL SISTEMA EDUCATIU DE LES DONES ADULTES

A l’Amèrica Llatina, la pobresa té rostre de dona. Per exemple, només a Colòmbia hi ha 4,5 milions de dones que són cap de família i que viuen en condicions de vulnerabilitat social. I només a la ciutat de Medellín es calcula que n’hi ha 25.000 que exerceixen la prostitució. Nous Cims, en col·laboració amb Corporación Primavera, ha impulsat aquest projecte per a afavorir el reingrés al sistema educatiu de les dones adultes en context de prostitució o condicions de vulnerabilitat i també dels seus infants amb la finalitat de trencar el cicle de la pobresa.

Indicadors de l'èxitdel programa

150

dones adultes han participat al projecte

42

dones han reingressat al sistema educatiu