En quèconsisteix?

BEQUES PER A DONES EN BATXILLERAT I FORMACIONS TÈCNIQUES

Enfortir els projectes de vida de les dones que han estat víctimes del conflicte armat colombià: aquest és l’objectiu del projecte de Nous Cims costat de Organització Femenina Popular de Colòmbia que ha motivat a 120 dones en situació de pobresa i pobresa extrema a culminar la seva educació bàsica i seguir formant-se per aconseguir millors perspectives laborals i de vida. Les beques atorgades cobreixen totes les despeses de les participants perquè es titulin en Batxillerat i en formacions tècniques.

Indicadors de l'èxitdel programa

80

dones en condició de pobresa s’han titulat en batxillerat

40

dones s’han titulat en educació infantil i salut ocupacional

120

dones han rebut eines per a accedir al mercat laboral