En quèconsisteix?

UN PROJECTE D'ECONOMIA SOCIAL QUE CAPACITA I MOTIVA

Nous Cims i l’OFP col·laboren en un projecte comú per a enfortir la capacitat d’emprenedoria de dones en situació de pobresa i víctimes del conflicte armat a Magdalena. Es realitzen sessions formatives per millorar les seves capacitats tècniques, financeres i comercials perquè siguin capaces d’elaborar un pla de negoci. Un cop posada en marxa l’activitat, s’organitzen sessions d’intercanvi d’experiències. A més, les emprenedores reben atenció psicològica per a ajudar-les a superar els esdeveniments traumàtics que han viscut.

Indicadors de l'èxitdel programa

120

dones seran seleccionades

40

dones fan el seu business plan cada any

1.920

beneficiaris indirectes (família i comunitat)

350

dones participen en les sessions d’intercanvi d’experiències