En quèconsisteix?

UN PROGRAMA PIONER EN EL MÓN DE LA COOPERACIÓ

Un programa pioner en el món de la cooperació en què Nous Cims s’implica en la selecció i el seguiment de petites i mitjanes empreses en fases primerenques ubicades a comunitats rurals. Gràcies a l’assessorament a emprenedors locals, es busca generar riquesa i llocs de treball, a més que les famílies accedeixin a ingressos estables gràcies a l’empoderament econòmic de les dones.

Indicadors de l'èxitdel programa

25

petites i mitjanes empreses que es crearan abans de 2020

12.000

persones impactades en comunitats rurals

54%

dels llocs de feina creats han estat ocupats per dones

8

empreses han aconseguit beneficis fins ara