En quèconsisteix?

OBRES DE DESENVOLUPAMENT D'AQÜÍFERS

L’equip de Nous Cims ha fet possible amb el seu treball petites infrastructures d’aigua, fonamentalment pous en poblats remots, que han de servir a les famílies per a regar durant l’època seca. L’objectiu d’aquestes obres de desenvolupament d’aqüífers és millorar el desenvolupament agrícola comunitari i la producció d’aliments a la vall d’Angar Guten a la regió d’Oromia (Etiòpia). Així es dóna continuïtat a un programa de millora de l’estat nutricional de la població d’aquesta vall que va comptar també amb el suport de la mateixa fundació.

Indicadors de l'èxitdel programa

15

pous excavats a la Vall de Angar Guten

3

micro-preses construïdes

60

famílies es beneficien directament d’aquestes infraestructures

98.000

beneficiaris indirectes