El programa Komtü és un programa gratuït i sense afany de lucre que té com a objectiu millorar el benestar emocional i relacionals dels alumnes d’Educació Infantil i Primària. En concret, és un model integral que treballa amb tota la comunitat educativa. Es promou un entorn i acompanyament positiu de l’alumnat a través de formació, tallers, assessorament i suport als professionals dels centres i les famílies.

De nou, obrim convocatòria per seleccionar 5 escoles públiques que el curs 2021-2022 implementin el programa Komtü durant els propers tres anysLa crida està oberta del 14 d’abril al 5 de maig de 2021.

4 escoles ja formen part del programa Komtü

Fins ara, la posada en pràctica de Komtü ha estat molt positiva. El curs 2019/20 es va iniciar una prova pilot a El Turó de Montcada i Reixac, i el 2020/21, s’ha implementat a Mestre Morera de Barcelona, Marinada de Montornès del Vallès i Edumar de Castelldefels. En aquests centres educatius, l’equip Komtü treballa amb totes les persones que acompanyen els i les alumnes en el seu procés de creixement, desenvolupament i aprenentatge, principalment amb el claustre però també amb famílies i personal no docent.

Més informació i inscripcions