Salut
Salut

Millora de l’atenció psico-social als malalts.

 

Volem contribuir a millorar la qualitat de vida dels malalts i les seves famílies.


Creiem que comptar amb una xarxa de suport accessible que pugui donar resposta a les inquietuds i necessitats personals i familiars durant totes les fases de la malaltia, pot ser vital per a modificar la vivència d’un càncer.


Considerem que a més d’una atenció mèdica de qualitat, cal oferir als malalts serveis i recursos que els permetin afrontar amb una actitud positiva i amb informació i suport suficient el tractament i les diferents etapes de la seva malaltia.


En l’àmbit de la millora de l’atenció psico-socials als malalts Nous Cims impulsa i col·labora en els següent projectes:

Dades de contacte

FUNDACIÓ PRIVADA NOUS CIMS

Plaça Europa, 21-23 (08908)

L'Hospitalet de Llobregat.

 

hola@nouscims.com