Millora de l'ocupabilitat

Millora de l'ocupabilitat
Millora de l'ocupabilitat

 

Ocupabilitat

Entenem la inserció laboral de qualitat com un element crític per a la integració social. Per això actuem per millorar l’ocupabilitat i inserció laboral de col·lectius en risc, prioritàriament de joves.

Treballem des d’una perspectiva àmplia amb l’objectiu d’acompanyar als joves en qualsevol etapa des de què identifiquen el seu camí formatiu fins a la futura inserció laboral. Per a cada una de les etapes recolzem i oferim programes que reforcin la missió de les entitats socials, amb qui col·laborem estretament i en xarxa.

 

 

Dins el model d’actuació de Nous Cims creiem que per a construir itineraris d’inserció sòlids es requereix temps, acompanyament, suport en l’autodescoberta personal i oportunitats per a avançar a nivell formatiu o laboral cap a allà a on un vol anar.

I és des d’aquest punt de partida que configurem els següents programes de suport per a aquesta línia:

 

Dades de contacte

FUNDACIÓ PRIVADA NOUS CIMS

Plaça Europa, 21-23 (08908)

L'Hospitalet de Llobregat.

 

hola@nouscims.com