Lluita contra la pobresa

Lluita contra la pobresa
Lluita contra la pobresa

Volem lluitar contra les causes i conseqüències de la pobresa, especialment en els països en vies de desenvolupament, i donar suport a projectes que fomentin un desenvolupament econòmic més just als països del Sud.

A l’hora volem contribuir a pal·liar els efectes negatius de la pobresa sobre determinats col·lectius al nostre país.
Dintre d’aquesta línia se situen:

Dades de contacte

FUNDACIÓ PRIVADA NOUS CIMS

Plaça Europa, 21-23 (08908)

L'Hospitalet de Llobregat.

 

hola@nouscims.com